Библиотека
Розробка учбово-дослідної системи автоматизованого проектування повітряних леп з самонесучими ізольованими проводами

Автор: магістрант М.І. Куров.

Джерело: Всеукраїнська науково-технічна конференція студентів «Електротехніка та мікропроцесорна техніка», 19-20 травня 2011р., ДонНТУ, м. Донецьк.

Роботи, які зв’язані з проектуванням повітряних ліній (ПЛ) електропередавання високої напруги (ВН) потребують автоматизації для подальшого їх використанні організаціями, що займаються проектуванням та спорудженням ПЛ. Ефективність автоматизації є дуже суттєвою умовою у сучасному світі. Автоматизація передбачає раціональне розподілення функцій між людиною та комп’ютером. Проектувальник вирішує задачі, які зв’язані з унікальністю об’єкту, котрий він проектує, а комп’ютер відповідає за точність розрахунків при проектуванні.

Учбово-дослідна система автоматизованого проектування ПЛ з використанням самонесучих ізольованих проводів (СІП) та традиційних сталевоалюмінієвих проводів (АС) складається з технічної та документальної частин (підсистем). Більш детально структурна схема  УД САПР ПЛ наведена на рис. Технічна система містить лінійну та будівельну підсистеми. В свою чергу лінійна підсистема включає у себе підсистеми проектування ПЛ з проводами СІП та ПЛ з проводами АС.

Схема розроблена на базі УД САПР ВН [1] та з використанням напрацювань [2].

Документальна система включає у себе десять одиниць документів (Д), в які поетапно заноситься інформація у процесі проектування.

Нововведенням у схемі є гілка розрахунку ПЛ з використанням проводів СІП. Помічена різниця у відсутності блоку з розрахунком параметрів плавки ожеледі у гілці з використанням СІП зумовлена конструкцією СІП. Також важливо зазначити, що з використанням СІП відпадає розрахунок грозозахисних тросів, який виконується для ПЛ з традиційними марками проводів АС.

При використанні СІП можливо створити лінії, меншими за габаритами, ніж для ПЛ з традиційними марками проводів АС, але з більшою пропускною здатністю. Наприклад, ПЛ 35кВ, яка оснащена СІП, можливо спроектувати у габаритах лінії 10 кВ, що є дешевше, ніж лінія 35 кВ з проводом АС. Тобто, при зменшенні габаритних розмірів відбувається характерне зменшення капітальних затрат на спорудження ПЛ за рахунок зменшення вартості опор, фундаментів під опори, а також за рахунок відсутності грозозахисних тросів. Треба також не забувати про те, що ПЛ з використанням СІП є більш надійними, так як кожна фаза має ізоляцію із зшитого поліетилену, котра зберігає основу жили кабелю та запобігає впливу навколишнього середовища, такого як обмерзання проводів ожеледдю тощо.

Розрахунок усіх параметрів при проектуванні ПЛ з використанням СІП є аналогічним розглянутому у гілці УД САПР ПЛ АС, але з деякими уточненнями: при розрахунку габариту над перетином допускається прийняти менший габарит із врахуванням того, що самонесучі ізольовані проводи можливо прокласти навіть над близько розташованими до них деревами, що зменшить затрати на опори, наприклад, у випадку перетину з лісосмугою.

Таким чином, можливо пропонувати нову структуру УД САПР ПЛ, яка проектується з використанням сучасних проводів типу СІП.

Перелік посилань:

1. Алагулова О.В., Хворостяненко М.О. Сучасні підходи до розробки системи автоматизованого проектування повітряних ліній електропередачі високої та надвисокої напруги//Вісник кафедри «Електротехніка». – 2010. – с.38-39.

2. Горин В.Я. Проектирование ВЛ 6-220 кВ на базе IBM PC/В.Я. Горин, С.Т. Грановский //Энергетика и электрификация. – 1992. №4. – с. 34-36.


© Магистр ДонНТУ Куров Михаил Ильич 2011. Все права защищены

Библиотека